home
Vedení účetnictví
 • převzetí a kontrola Vašich prvotních dokladů
 • příprava k zaúčtování (kontrola dokladů)
 • zaúčtování dokladů, zpracování účetních knih podle příslušných právních předpisů
 • zpracování evidence DPH a přiznání k DPH
 • příprava podkladů k daňovému přiznání k dani z příjmů
 • zpracování evidencí majetku včetně odpisů
Vedení daňové evidence
 • převzetí a kontrola Vašich prvotních dokladů
 • příprava k zaúčtování (kontrola dokladů)
 • zaúčtování dokladů, zpracování účetních knih podle příslušných právních předpisů
 • zpracování evidence DPH a přiznání k DPH
 • příprava podkladů k daňovému přiznání k dani z příjmů
 • zpracování evidencí majetku včetně odpisů
Daňové poradenství
 • zpracování daňových přiznání
  • daň z přidané hodnoty
  • daň z příjmů právnických / fyzických osob
  • daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědická, darovací
 • průběžné daňové poradenství
 • zastupování poplatníků vůči správci daně
 • řešení sporů se správci daně
 • daňové plánování a optimalizace
Mzdová a personální agenda
 • podpora při personálních agendách
 • příprava pracovních smluv, platových výměrů
 • vedení evidence zaměstnanců
 • zpřevzetí a kontrola podkladů pro výpočet mezd
 • výpočet hrubých a čistých mezd, příprava plateb, zákonných hlášení a mzdových pásek
 • roční zúčtování daní zaměstnanců
Ekonomické poradenství
 • poradenství před zahájením podnikání
  • výběr živností
  • výběr formy podnikání fyzická / právnická osoba (typ společnosti)
 • podpora při nastavení ekonomických pravidel
 • podpora při vývoji cenových kalkulací
 • analýza stav pro případné vnitřní reorganizace
 • ostatní ekonomické poradenství